Kamer 8

Marjoke is artistiek directeur van productiehuis stichting Kamer 8 in Nijmegen, waar zij theatervoorstellingen creëert en regisseert. Samen met een deels vaste, deels wisselende groep acteurs, muzikanten, dansers en visual artists, maakt Marjoke totaaltheater. Ze onderzoeken universele levensthema’s, brengen ze naar de oppervlakte en zetten ze in een ander licht vanuit een absurdistische grondtoon. De verschillende perspectieven en de combinatie van kunstvormen, zorgen voor een effect dat ontregelend, schurend of vervreemdend kan werken.
Bekijk de video’s, foto’s en alles wat je wilt weten over Kamer 8 op hun website.